ogród botaniczny

ogród botaniczny
ogród botaniczny {{/stl_13}}{{stl_7}}'ogród, w którym są hodowane różnorodne egzotyczne lub rzadko spotykane rośliny (drzewa, krzewy, kwiaty itp.) w celach naukowych; zwykle otwarty również dla zwiedzających': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ogród botaniczny PAN. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • botaniczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} odnoszący się do botaniki : {{/stl 7}}{{stl 10}}Opis botaniczny. Klasyfikacja botaniczna. Dzieła botaniczne.{{/stl 10}}{{stl 18}}ZOB. {{/stl 18}}{{stl 10}}ogród botaniczny {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ogród — m IV, D. ogródrodu, Ms. ogródrodzie; lm M. ogródrody «teren zajęty pod uprawę roślin ozdobnych lub użytkowych z wyznaczonymi alejami, ścieżkami, grządkami, ozdobiony trawnikami, klombami kwiatów itp.» Ogród miejski. Ogród kwiatowy, owocowy,… …   Słownik języka polskiego

  • botaniczny — «dotyczący roślin, botaniki» Klasyfikacja botaniczna. Klucz botaniczny. Ekspedycja botaniczna. ∆ Ogród botaniczny «placówka naukowo badawcza będąca miejscem hodowli roślin różnych stref klimatycznych i środowisk, związana z wyższą uczelnią lub… …   Słownik języka polskiego

  • List of botanical gardens — A botanical garden is a place where plants, especially ferns, conifers and flowering plants, are grown and displayed for the purposes of research, conservation, and education. This distinguishes them from parks and pleasure gardens where plants,… …   Wikipedia

  • Liste botanischer Gärten — Ein botanischer Garten ist eine oft nach Herkunft der Pflanzen Arten geordnete Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und krautiger Pflanzen. Botanische Gärten stehen meist unter der Verwaltung einer Universität oder Hochschule, da Sammlungen von… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der botanischen Gärten — Ein Botanischer Garten ist eine oft nach Herkunft der Pflanzen Arten geordnete Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und krautiger Pflanzen. Botanische Gärten stehen meist unter der Verwaltung einer Universität oder Hochschule, da Sammlungen von… …   Deutsch Wikipedia

  • Centro para la Conservación de la Diversidad Biológica — Saltar a navegación, búsqueda Rhododendron en el Arboretum El Jardín Botánico Centro para la Conservación de la Diversidad Biológica de la Academia de Ciencias de Polonia en polaco: Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodnosci Bio …   Wikipedia Español

  • Instituto de Aclimatación y Cultivo de Plantas de Bydgoszcz — El Instituto de Aclimatación y Cultivo de Plantas de Bydgoszcz en polaco : Ogrod Botaniczny Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin (IHAR), es un jardín botánico e institución investigadora del cultivo y aclimatación de plantas de todo el… …   Wikipedia Español

  • Сибирский кедр — Молодые деревья в ботаническом саду …   Википедия

  • Средместье — Варшава Прежний статус: Дзельница (район) …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”